Xếp những từ in đậm thành từng nhóm từ đồng nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 8 - sgk tiếng việt lớp 5

Xếp những từ in đậm thành từng nhóm đồng nghĩa :

Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

Bài làm:

Từ đồng nghĩa:

-Nhóm 1: hoàn cầu, năm châu

-Nhóm 2: nước nhà- non sông

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021