Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 154 sgk tiếng việt 5 tập 1
Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?

Bài làm:

Những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ:

  • Nghe tin đứa bé, con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, Lãn Ông đã tự tìm đến thăm.
  • Ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời không ngại khổ, ngại bẩn.
  • Ông không những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021