1. Theo em, từ "Mẹ" (viết hoa) trong bài thơ trên là để chỉ mẹ của nhân vật "ta" hay là để chỉ một người người mẹ nào khác?

  • 1 Đánh giá

Suy ngẫm và phản hồi

1. Theo em, từ "Mẹ" (viết hoa) trong bài thơ trên là để chỉ mẹ của nhân vật "ta" hay là để chỉ một người người mẹ nào khác?

2. Tìm ra một số chi tiết thể hiện cuộc sống bình yên của các loài vật trong vườn đang bị đe dọa.

3. Chúng ta có thể làm gì để thiên nhiên mãi là ngôi nhà chung của muôn loài.

Bài làm:

1. Theo em, từ "Mẹ" (viết hoa) trong bài thơ trên là để chỉ mẹ của nhân vật "ta".

2. Một số chi tiết thể hiện cuộc sống bình yên của các loài vật trong vườn đang bị đe dọa là: đôi bướm đang yêu ai ngờ sa vào bẫy nhện, con chuồn làm mồi cho kiến, ai bước dẫm nát cả hoa trong vườn và cỏ chen chú nhau mọc.

3. Chúng ta nên chăm sóc và bảo vện thiên nhiên tật tốt để thiên nhiên mãi là ngôi nhà chung của muôn loài.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo