Bài kiểm tra học kì II

  • 1 Đánh giá

Bài kiểm tra học kì II

Câu 1: Hãy chọn phương án đúng

1. Một nhóm cá thể cùng loài sống trong một khu vực nhất định là:

a, Quần xã sinh vật

b, Quần thể sinh vật

c, Hệ sinh thái

d, Tổ sinh thái

2. Địa y gồm tảo và nấm. Tảo quang hợp và nấm hút nước. Tảo cung cấp chất dinh dưỡng còn nấm cung cấp nước là ví dụ về:

a, kí sinh

b, cộng sinh

c, hội sinh

d, cạnh tranh

3. Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trức của quần thể:

a, Mật độ

b, cấu trúc tuổi

c, độ đa dạng

d, tỉ lệ đực cái

4. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

a, nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung

b, tập hợp ngẫu nhiên nhất thời

c, có khả năng sinh sản

d, có quan hệ với môi trường

Câu 2: Hãy sắp xếp các hiện tượng vào các mối quan hệ sinh thái cho phù hợp:

1. chim ăn sâu

2. dây tơ hồng sống bám trên cây bụi

3. vi khuẩn cố định đạm trong nốt sần của rễ đậu

4. giun kí sinh trong ruột của người và động vật

5. sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối

6. nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn

7. hiện tượng liền rễ ở các cây thông

8. địa y

9. loài cây cọ mọc quần tụ thành từng nhóm

10. cáo ăn thỏ

Câu 3: Giả sử có quần thể sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, vi sinh vật, mèo rừng.

a, Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có.

b, Nếu các loài sinh vật trên tạo nên một quần xã sinh vật, hãy vẽ lưới thức ăn.

Câu 4: Hãy hoàn thành bảng sau:

Tình trạng của đấtCó thực vật bao phủKhông có thực vật bao phủ
Đất bị khô hạn
Đất bị xói mòn
Độ màu mỡ của đất

Bài làm:

Câu 1:

1-b

2- b

3-c

4-b

Câu 2:

1- sinh vật này ăn sinh vật khác

2- kí sinh

3- cộng sinh

4- kí sinh

5-cộng sinh

6- hội sinh

7- hỗ trợ cùng loài

8- cộng sinh

9-hỗ trợ cùng loài

10-sinh vật này ăn sinh vật khác

Câu 3:

a, các chuỗi thức ăn:

cỏ -> sâu -> chim -> vi sinh vật

cỏ -> dê -> hổ -> vi sinh vật

cỏ -> thỏ -> hổ -> vi sinh vật

b, Lưới thức ăn:

các bạn kết nối các chuỗi thức ăn trên với nhau.

Câu 4:

- đất bị khô hạn, đất bị xói mòn không có thực vật bao phủ

- đất màu mỡ có thưc vật bao phủ

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021