Bạn đã sử dụng phương tiện giao thông nào? Bạn đã sử dụng đường giao thông nào

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế

a. Bạn đã sử dụng phương tiện giao thông nào?

b. Bạn đã sử dụng đường giao thông nào?

c. Khi đi trên các phương tiện và đường giao thông đó cần lưu ý gì?

Bài làm:

a. Em đã sử dụng phương tiện giao thông: xe máy, xe đạp, ô tô, máy bay và tàu hỏa.

b. Em đã sử dụng đường giao thông: đường bộ, đường sắt và đường hàng không

c. Khi đi trên các phương tiện và đường giao thông đó chúng ta cần phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021