Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều (có đáp án và ma trận)

  • 1 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán học 6 sách Cánh diều có đáp án đi kèm được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập môn Toán 6.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào dưới đây có 5 phần tử?

A = {x ∈ N ∗ ∈N∗ | x > 3}
B = {x ∈ N ∈N | x < 6}
C = {x ∈ N ∈N | x ≤ 4}
D = {x ∈ N ∗ ∈N∗ | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và có chứa chữ số 3. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập hợp M?

A. 13
B. 23
C. 33
D. 43

Câu 3: Số 1 080 chia hết cho bao nhiêu số trong các số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số
B. 9 số
C. 8 số
D. 7 số

Câu 4: Hằng gấp được 97 ngôi sao và xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao
B. 1 ngôi sao
C. 6 ngôi sao
D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 ra thừa số nguyên tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11
B. 54 = 1 . 5 . 4
C. 154 = 22 . 3 . 5
D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

B. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

C. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

D. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

Câu 7: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2
B. 96 cm2
C. 108 cm2
D.120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong các câu dưới đây?

Cho hình vẽ

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.
B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.
C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.
D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;
b) 160 – (4 . 52– 3 . 23);
c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của các số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM có chu vi bằng 180 cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

Bài 3 (2 điểm): Một đội y tế gồm 48 bác sĩ và 108 y tá. Hỏi có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán học 6 sách Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6. Ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 6 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 sẽ giúp các em đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

  • 273 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 6