Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6 sách KNTT Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức (có đáp án và ma trận)

  • 1 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6 sách KNTT năm 2022 - 2023 có đáp án được giáo viên KhoaHoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6.

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6

A. Trắc nghiệm

Câu 1: Lịch sử là gì?

A. Những gì đã diễn ra trong quá khứ.
B. Sự hiểu biết về những gì đã diễn ra.
C. Ghi lại những gì đã diễn ra theo trật tự thời gian.
D. Sự bái vọng đối với tổ tiên.

Câu 2: Những tấm bia ghi tên người đỗ tiến Sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào?

A. Tư liệu chữ viết
C. Tư liệu truyền miệng
B. Tư liệu hiện vật
D. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.

Câu 3: Hiện nay trên thế giới sử dụng một thứ lịch chung nào?

A. Dương lịch và âm lịch.
B. Dương lịch.
C. Âm lịch.
D. Công lịch.

Câu 4. Loài người là kết quả của quá trình tiến hóa từ đâu?

A. Người tối cổ.
B. Vượn.
C. Vượn người.
D. Người tinh khôn.

Câu 5. Vật liệu chủ yếu người nguyên thủy sử dụng để làm công cụ lao động là gì?

A. Vỏ ốc.
B. Đồ gốm.
C. Đá, kim loại.
D. Gỗ, xương, sừng.

Câu 6: Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?

A. Bầy người nguyên thuỷ, công xã thị tộc, bộ lạc.
B. Bầy người nguyên thuỷ, Người tinh khôn.
C. Bầy người nguyên thuỷ, Người tối cổ.
D. Bầy người nguyên thuỷ, công xã thị tộc.

Câu 7: Chữ viết đầu tiên của loài người là gì?

A. Chữ tượng hình.
B. Chữ tượng ý.
C. Chữ giáp cốt.
D. Chữ triện.

Câu 8. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập cổ đại là gì?

A. Vườn treo Ba-bi-lon.
B. Đền thờ các vị thần.
C. Các kim tự tháp.
D. Các khu phố cổ.

B. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thuỷ? Em hãy liên vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay?

Câu 2 (1.0 điểm): Hãy kể tên hai vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6

A. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

D

D

C

C

D

A

C

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 6 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6. Trong chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6 phân chia rõ các bộ thi từng môn học như Toán, Văn, GDCD, Sử - Địa,... theo từng bộ sách hiện đang được giảng dạy, giúp các bạn dễ dàng tham khảo và chọn lựa.

  • 191 lượt xem