Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì? Mỗi bạn nêu ý kiến thế nào?Thầy giáo muốn thuyết phục Quý, Hùng, Nam công nhận điều gì? Thầy đã giải thích như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Cùng nhau hỏi - đáp theo các câu hỏi dưới đây:

1) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì? Mỗi bạn nêu ý kiến thế nào?

M: - Hùng nói rằng quý nhất là ... vì ...

2) Thầy giáo muốn thuyết phục Quý, Hùng, Nam công nhận điều gì? Thầy đã giải thích như thế nào?

3) Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận thế nào?

Bài làm:

a. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề cái gì quý nhất.

Ý kiến của mỗi bạn như sau:

Ý kiến của mỗi bạn

Lí lẽ đưa ra để bảo vệ

  • Hùng: Quý nhất là lúa gạo.

  • Quý: Quý nhất là vàng.

  • Nam: Quý nhất là thời gian.

  • Chẳng có ai không ăn mà sống được, lúa gạo nuôi sống con người nên nó quý nhất.
  • Có vàng bạc là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo nên vàng bạc là quý nhất.

  • Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc nên thì giờ là quý nhất.

b. Thầy đã thuyết phục ba bạn công nhận rằng: Lúa gạo, vàng bạc đều rất quý nhưng người lao động mới là quý nhất. Thầy đã đưa ra lập luận: Không có người lao động thì không có người làm ra lúa gạo, vàng bạc và thời gian cũng trôi qua vô ích.

c. Cách nói của thầy thể hiện thái độ hoà nhã, tranh luận vững chắc. Thầy tôn trọng ý kiến của các bạn, nhìn nhận những thứ các bạn nêu là quý. Sự lập luận của thầy có tình, có lí khi ôn tồn giảng giải để thuyết phục học sinh có cái nhìn đúng đắn nhất: chính người lao động là quý nhất. Những thứ quý giá do các bạn nêu đều do người lao động làm ra.

  • 153 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021