Viết vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

  • 1 Đánh giá

4. a. Viết vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Em yêu màu tím

Hoa cà, hoa sim

b. Dựa vào mô hình cấu tạo vần, em hãy cho biết khi viết một tiếng, dấu thanh cần được đặt vào đâu?

  • Cấu tạo của vần gồm những phần nào?
  • Nêu nhận xét về vị trí dấu thanh của các cặp chữ sau: chí - chị, hoả - hoạ
  • Sự khác nhau về cách đặt vị trí dấu của dấu nặng với các dấu còn lại là gì?

Bài làm:

a.

b. Dấu thanh của một tiếng khi viết cần đặt ở phần vần, phía trên hoặc phía dưới âm chính của tiếng

  • Cấu tạo của vần gồm có: âm đệm, âm chính và âm cuối.
  • Vị trí dấu thanh của các cặp chữ chí - chị và hoả - hoạ đều đặt ở âm chính.
  • Sự khác nhau về các đặt vị trí dấu của dấu nặng với các dấu còn lại là: Dấu nặng đặt bên dưới âm chính, các dấu khác đặt trên âm chính
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021