Cùng chơi: Thi tìm từ ngữ chứa tiếng trong bảng (chọn a hoặc b)

  • 2 Đánh giá

6. Cùng chơi: Thi tìm từ ngữ chứa tiếng trong bảng (chọn a hoặc b)

a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau:

Sâmsươngsưasiêu
xâmxươngxưaxiêu

b. Tìm các từ ngữ có tiếng chứa những vần sau:

uôtươtiêt
uôcươciêc

Bài làm:

a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau:

Sâm: sâm nhung, nhân sâm, củ sâm, hải sâm....sương: giọt sương, sương sa, sương giá, sương mù...sưa: say sưa, cây sưa, gỗ sưa,...siêu: siêu sao, siêu nhân, siêu nhiên, siêu giàu...
xâm: xâm nhập, xâm lăng, xâm lược, ngoại xâm, ....xương: xương rồng, xương tay, xương bò....xưa: ngày xưa, thuở xưa, xa xưa, cổ xưa...xiêu: xiêu lơ, liêu xiêu, xiêu vẹo, nhà xiêu....

b. Tìm các từ ngữ có tiếng chứa những vần sau:

uôt: Lạnh buốt, buột miệng, chuột bạch, tuốt lúa, nuốt chửng....ươt: Lướt thướt, mưa ướt, mượt mà, rượt đuổi,....iêt: tê liệt, chiết cây, triết lí, nhiệt độ, thời tiết, viết bài....
uôc: uống thuốc, mua chuộc, buộc dây, luộc rau, cuốc đất,.....ươc: ao ước, bắt chước, nước sông, được mùa, trước sau, ngước nhìn...iêc: liếc nhìn, xanh biếc, điếc tai, chiếc áo, cá diếc....
  • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021