Nghe thầy cô đọc và viết vào vở đoạn văn trong bài Buôn Chư Leeng đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra .... đến hết)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở đoạn văn trong bài Buôn Chư Leeng đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra .... đến hết)

Bài làm:

Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đạp trong lồng ngực của mình. Qùy hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: "Bác Hồ". Y Hoa viết xong, bỗng bao tiếng cùng hò reo:

- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

- A, này, chữ cô giáo!

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021