Nối nhóm từ (in đậm) ở cột A với tên gọi thích hợp ở cột B.

  • 1 Đánh giá

6. Nối nhóm từ (in đậm) ở cột A với tên gọi thích hợp ở cột B.

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1