Giải bài 17B: Những bài ca lao động

  • 1 Đánh giá

Giải bài 17B: Những bài ca lao động - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 183. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

a. Bức tranh vẽ ai? Người đó đang làm gì?

b. Em biết những câu thơ, thành ngữ, tục ngữ nào nói về lao động vất vả của người nông dân?

Trả lời:

a. Bức tranh vẽ một người nông dân đang cày ruộng ở ngoài đồng.

b. Những câu thơ, thành ngữ, tục ngữ nào nói về lao động vất vả của người nông dân

1. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa

2. Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

3. Cày sâu cuốc bẫm

4. Dầm mưa dãi nắng

5. Một nắng hai sương

2-3: Đọc, luyện đọc bài: Ca dao về lao động sản xuất

4. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất?

(2) Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

(3) Tìm những câu ở cột A phù hợp với từng nội dung ở cột B.

Trả lời:

1. Những hình ảnh nói lên:

  • Nỗi vất vả của người nông dân: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra "dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần".
  • Sự lo lắng của người nông dân: đi cấy còn trông nhiều bề (trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng).

2. Đó là câu thơ:

Công lênh chẳng quản lâu đâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Câu thơ nói lên tinh thần lạc quan, niềm hi vọng vào thành quả lao động sau những ngày vất vả chăm bón ruộng đồng.

3. Nối:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

1. Chuẩn bị kể cho các bạn nghe một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người biết sống đẹp, biết đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Điền các thông tin của em để hoàn thành đơn xin học theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

....., ngày ... tháng .... năm .......

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi thầy (cô ) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở ........

Em tên là : ..........................................................

Nam, nữ :....................................................

Sinh ngày : .........................................................

Tại : .....................................................................

Quê quán : ..................................................................

Địa chỉ thường trú : .......................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học

Tại trường tiểu học: ........................................................

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở ............................ xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt .

Em xin trân trọng cảm ơn .

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

=> Xem hướng dẫn giải

5. Dựa vào mẫu đơn trên, hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được tham gia một trong các hoạt động sau:

  • Học một môn học tự chọn (Tiếng Dân tộc, Tiêng Anh, Tin học,...).
  • Tham gia các hoạt động năng khiếu (hát, múa, thể dục,...).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021