Giải bài 5C: Tìm hiểu về sự đồng âm

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5C: Tìm hiểu về sự đồng âm - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 56. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. a. Đọc truyện vui dưới đây:

Tiền tiêu

Nam: - Cậu có biết không, ba mình mới chuyển sang ngân hàng làm việc đấy.
Bắc: - Sao cậu bảo bố cậu là bộ đội?
Nam: - Đúng rồi, thư trước ba mình báo tin: "Ba đang ở hải đảo." Nhưng thư này ba mình nói là ba đang giữ tiền tiêu cho Tổ quốc.
Bắc: !!!

b. Vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang ngân hàng làm việc tại ngân hàng?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về từ đồng âm

a. Trong hai câu sau có từ nào được viết giống nhau nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau

  • Mặt trời mọc ở đằng đông
  • Đường phố rất đông người

b. Nêu ý nghĩa của các từ tìm được

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập

(1) Nối ô có từ đồng âm được in đậm (ở ô chữ bên trái) với nghĩa thích hợp (ở ô chữ bên phải)

=> Xem hướng dẫn giải

(2) Tra từ điển rồi ghi lại nghĩa của các từ đồng âm (được in đậm) trong mỗi câu:

a. Ba và má tôi về quê thăm ngoại tôi.

b. Em tôi năm nay mới ba tuổi.

=> Xem hướng dẫn giải

(3). Viết từ đồng âm có các nghĩa dưới đây:

a. ..... : chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, thường thành từng tảng, từng hòn.

b. ..... : đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho xa ra hoặc làm cho tổn thương.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đố vui:

Hai cây cùng có một tên

Cây xoè mặt nước cây trên chiến trường.

Cây này bảo vệ quê hương

Cây kia hoa hở soi gương mặt hồ

( là cây gì?)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm một số từ đồng âm và ghi lại

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem