Giải bài 10B: Ôn tập 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10B: Ôn tập 2 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 104. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Trò chơi: Giải ô chữ.

Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to.

Biết rằng hàng ngang là từ còn thiếu trong các câu sau:

1. Anh em như thể tay ...

2. Ở ... gặp lành

3. Chị ngã em ...

4. Một con ... đau cả tàu bỏ cỏ

5. Lá lành đùm lá ...

6. Nhiễu ... phủ lấy giá gương

Viết từ xuất hiện ở hàng dọc (được in màu đậm):...

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể từ bài 4A đến bài 6C vào bảng theo mẫu sau:

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
1. Một người chính trựcCa ngợi Tô Hiến Thành ngay thẳng, chính trực, đặt việc nước lên trên tình riêng
  • Tô Hiến Thành
  • Đỗ thái hậu

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc đoạn văn sau:

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo Nguyễn Thế Hợi

4. a. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau:

  • Tiếng chỉ có vần và thanh
  • Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh

b. Viết kết quả tìm được vào vở

c. Trao đổi kết quả với bạn

=> Xem hướng dẫn giải

5. Xếp các từ sau vào ba nhóm: từ đơn, từ láy, từ ghép.

tre, rì rào, khoai nước, rung rinh, tuyệt đẹp, đất nước, thung thăng, ngược xuôi, bay

  • Viết kết quả tìm được vào phiếu học tập
  • Dán kết quả trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét, đánh giá.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thi tìm nhanh 3 danh từ, 3 động từ trong đoạn văn ở hoạt động 3

  • Viết 3 danh từ, 3 động từ tìm được vào bảng nhóm
  • Trình bày kết quả trước lớp. Nhóm nào tìm được trước sẽ thắng cuộc

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động ứng dụng

1. Cùng người thân tìm hiểu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ về chủ đề Trung thực

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi: "Tìm 10 từ có tiếng tự".

=> Xem hướng dẫn giải


  • 75 lượt xem