Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình

  • 2 Đánh giá

Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 62. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc bài văn sau: “Thần chết mang tên 7 sắc cầu vồng”

2. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1). Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì đối với con người?

(2). Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện viết đơn

Giả sử Hội Chữ thập đỏ (là tổ chức giúp các nạn nhân bị thiên tai và chiến tranh) địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện.

Chú ý:

  • Cần trình bày đơn đúng quy định
  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Nơi và ngày viết đơn
  • Tên của đơn
  • Nơi nhận đơn (Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ địa phương).
  • Nội dung đơn : giới thiệu bản thân, trình bày lí do vì sao muốn gia nhập đội tình nguyện; lời hứa tích cực tham gia mọi hoạt động của đội; lời cảm ơn.
  • Chữ kí và họ tên của người viết đơn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem