Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi sáng - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 14. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

  • Mỗi bức tranh trên vẽ cảnh gì?
  • Trong các cảnh đó, em thích cảnh nào nhất?
  • Ghi lại những điều em quan sát được từ bức tranh em thích.
  • Nêu kết quả quan sát của em trước nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy...)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm và viết vào bảng nhóm các từ đồng nghĩa:

a. Chỉ màu xanh b. Chỉ màu trắng

c. Chỉ màu đỏ d. Chỉ màu đen

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở hoạt động 3 và viết vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn sau:

Cá hồi vượt thác

Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo ... (điên cuồng, dữ dằn, điên đảo). Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.

Mặt trời vừa ... (mọc, ngoi, nhô) lên. Dòng thác óng ánh ...(sáng trưng, sáng quắc, sáng rực) dưới nắng. Tiếng nước xối ... (gầm rung, gầm vang, gầm gào). Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh.

Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại ...(cuống cuồng, hối hả, cuống quýt) lên đường.

Theo NGUYỄN PHAN HÁCH

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động ứng dụng

1. Tìm đọc đoạn văn, bài văn miêu tả

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dậy sớm, quan sát cảnh một buổi sáng nơi em ở và ghi lại những điều em quan sát được

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem