Tìm và viết vào bảng nhóm các từ đồng nghĩa:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm và viết vào bảng nhóm các từ đồng nghĩa:

a. Chỉ màu xanh b. Chỉ màu trắng

c. Chỉ màu đỏ d. Chỉ màu đen

Bài làm:

a. Chỉ màu xanh: xanh, xanh ngắt, xanh tươi, xanh dương, xanh lục, xanh lam, xanh ngọc, xanh thẫm, xanh biếc...

b. Chỉ màu trắng: trắng, trắng tinh, trắng phau, trắng nõn, trắng trong, trắng sáng, trắng ngần, trắng ngà, trắng muốt...

c. Chỉ màu đỏ: đỏ, đỏ tươi, đỏ lòm, đỏ chót, đỏ rực, đỏ sẫm, đỏ hoe, đỏ ửng, đỏ ối...

d. Chỉ màu đen: đen, đen nhám, đen tuyền, đen ngòm, đen láy, đen xịt, đen nhẻm, đen bóng, đen sì,

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021