Đặt câu để phân biệt các từ trong một cặp từ trái nghĩa em vừa tìm được ở trên

  • 1 Đánh giá

6. Đặt câu để phân biệt các từ trong một cặp từ trái nghĩa em vừa tìm được ở trên

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Tả hình dáng: Trong lớp em, bạn Ngọc cao nhất còn bạn Ngân thấp nhất.
  • Tả hành động: Trong giờ học, cả lớp ngồi học bài còn mỗi bạn Nam bị phạt đứng cuối lớp.
  • Tả trạng thái: Thỏ nhanh nhẹn đã bại trong cuộc đua với chú rùa chậm chạp.
  • Tả phẩm chất: Cô giáo dạy chúng em nên làm nhiều việc tốt và không được làm việc xấu
  • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021