Con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận: Con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?

Bài làm:

Mỗi chúng ta ai cũng hiểu được sự cần thiết của thiên nhiên trong cuộc sống của con người, thì phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên như một người hạn quý. Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy thực hiện cấp bách nhiệm vụ “Hãy bảo vệ thiên nhiên” để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên.

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021