Chọn lời giải nghãi ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài văn sau: Một chuyên gia máy xúc

3. Chọn lời giải nghãi ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021