Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 120. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: Giải ô chữ bí mật:

2 - 3 - 4: Đọc bài, giải nghĩa và luyện đọc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Những chi tiết nào cho thấy hương thảo quả lan rộng khắp?

b. Những từ ngữ nào miêu tả hương thơm đặc biệt của thảo quả?

c. Những chi tiết nào cho thấy cây thảo quả phát biển rất nhanh?

d. Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?

e. Khi thảo quả chín, rừng có những nét gì đẹp?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:

Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.

a. Chọn từ ngữ trong ngoặc phù hợp với nội dung mỗi ảnh. (khu dân cư, danh lam thắng cảnh, khu sản xuất, di tích lịch sử, khu bảo tồn thiên nhiên).

Gợi ý: Một bạn chỉ vào tranh (hoặc đọc số thứ tự của tranh) - một bạn đọc từ ngữ tương ứng với nội dung tranh.

M: Tranh 4 - khu sản xuất

b. Mỗi từ ở cột A ứng với nghĩa nào ở cột B?

=> Xem hướng dẫn giải

2. a. Ghép một tiếng trong ô màu xanh vào trước hoặc sau tiếng bảo để tạo thành từ phức.

b. Đặt cấu với một từ vừa tìm được.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó, sao cho nội dung câu không thay đổi:

Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở: Mùa thảo quả ( từ Sự sống đến hắt len từ dưới đáy rừng)

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm từ ngữ chứa tiếng ở mỗi cột dọc trong bảng (chọn a hoặc b)

sổsusứ
xổxuxứ

b.

bátmăttấtmứt
bácmắctấcmức

=> Xem hướng dẫn giải

6. a, Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau:

  • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
  • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

Nếu thay âm s của những tiếng trên bằng âm x thì sẽ tạo thành những tiếng nào có nghĩa?

b) Tìm các từ láy theo những cặp vần sau:
an-at/ang-ac/ ôn-ôt/ ông-ôc/ un-ut/ ung-uc.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Trao đổi với người thân về những điểm tốt và chưa tốt của môi trường địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021