Viết từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to, học tập

  • 1 Đánh giá

2. Viết từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to, học tập

Bài làm:

Từ đồng nghĩa với đẹp, to và học tập là:

  • Đồng nghĩa với từ đẹp là: xinh, xinh đẹp, xinh xắn, tươi đẹp, xinh tươi, đẹp đẽ...
  • Đồng nghĩa với từ to lớn là: vĩ đại, khổng lồ, hùng vĩ, to tướng, ...
  • Đồng nghĩa với từ học tập là: học, học hỏi, học hành, học việc,...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021