Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đi hoặc từ đứng.

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đi hoặc từ đứng.

a. Câu có từ đi:

  • Mang nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân.
  • Mang nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

b. Câu có từ đứng:

  • Mang nghĩa 1: ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.
  • Mang nghĩa 2: ngừng chuyển động

Bài làm:

a. Câu có từ đi:

  • Mang nghĩa 1: Mỗi sáng, bà nội thường đi bộ để rèn luyện sức khoẻ
  • Mang nghĩa 2: Em thích nhất là đi giày búp bê.

b. Câu có từ đứng:

  • Mang nghĩa 1: Vì không học thuộc bài cũ nên Nam bị cô giáo bắt đứng ở cuối lớp
  • Mang nghĩa 2: Buổi trưa, trời đứng gió khiến không khí thật ngột ngạt.
  • 396 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021