Viết vào vở (theo mẫu) tên của loài chim trong mỗi tranh dưới đây (hải yến, yểng, đỗ quyên)

  • 1 Đánh giá

3. Viết vào vở (theo mẫu) tên của loài chim trong mỗi tranh dưới đây

Bài làm:

  • Hình 1. Chim yểng
  • Hình 2. Chim hải yến
  • Hình 3. Chim đỗ quyên

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021