Nhận xét thái độ, tình cảm của các nhân vật trong đoạn truyện ở bài tập 1 thể hiện qua đại từ xưng hô và viết vào phiếu học tập

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 sách VNEN tiếng việt 5

Nhận xét thái độ, tình cảm của các nhân vật trong đoạn truyện ở bài tập 1 thể hiện qua đại từ xưng hô và viết vào phiếu học tập

Bài làm:

Nhân vật

Đại từ

Thái độ

Rùa

Tự xưng: Tôi

Tự trọng

Gọi thỏ: Anh

Lịch sự và đúng mực trong ứng xử với người đối thoại

Thỏ

Tự xưng: Ta

Kiêu căng, tự đắc

Gọi rùa: Chú em

Coi thường, không tôn trọng người đối thoại

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1