VNEN tiếng Việt 5 tập 1

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN Tiếng Việt 5 tập 1. Cách trình bày từng bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng

CHỦ ĐIỂM: VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác

Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày

Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm

Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam

Giải bài 2C: Những con số nói gì?

Giải bài 3A: Tấm lòng người dân

Giải bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương

Giải bài 3C: Cảnh vật sau cơn mưa

CHỦ ĐIỂM: CÁNH CHIM HÒA BÌNH

Giải bài 4A: Hòa bình cho thế giới

Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em

Giải bài 5A: Tình hữu nghị

Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 5C: Tìm hiểu về sự đồng âm

Giải bài 6A: Tự do và công lí

Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 6C: Sông, suối, biển, hồ

CHỦ ĐIỂM: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên

Giải bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Giải bài 7C: Cảnh sông nước

Giải bài 8A: Giang sơn tươi đẹp

Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều

Giải bài 8C: Cảnh vật quê hương

Giải bài 9A: Con người quý nhất

Giải bài 9B: Tình người với đất

Giải bài 9C: Bức tranh mùa thu

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

Giải bài 10A: Ôn tập 1

Giải bài 10B: Ôn tập 2

Giải bài 10C: Ôn tập 3

CHỦ ĐIỂM: GIỮ LẤY MÀU XANH

Giải bài 11A: Chim lành đất đậu

Giải bài 11B: Câu chuyện trong rừng

Giải bài 11C: Môi trường quanh ta

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh

Giải bài 12B: Nối những mùa hoa

Giải bài 12C: Những người tôi yêu

Giải bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm

Giải bài 13B: Cho rừng luôn xanh

Giải bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta

CHỦ ĐIỂM: VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Giải bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp

Giải bài 14B: Hạt vàng làng ta

Giải bài 14C: Làm biên bản cuộc họp

Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo

Giải bài 15B: Những công trình mới

Giải bài 15C: Những người lao động

Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Giải bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện

Giải bài 16C: Từ ngữ miêu tả

Giải bài 17A: Người dời núi mở đường

Giải bài 17B: Những bài ca lao động

Giải bài 17C: Ôn tập về câu

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

Giải bài 18A: Ôn tập 1

Giải bài 18B: Ôn tập 2

Giải bài 18C: Ôn tập 3

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5