Giải bài 12C: Những người tôi yêu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12C: Những người tôi yêu - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 130. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

1. Cùng đoán: Những chi tiết dưới đây nói về một vị lãnh tụ của nước Việt Nam. Đó là ai?

- Dáng cao cao, người thanh thanh, mái tóc bạc phơ, vầng trán rộng, mắt sáng như sao, râu hơi dài, nước da nâu vì sương gió, tuy đã già rồi nhưng vẫn vui tươi

- Việc quân việc nước đã bàn

Xách bương, dắt trả ra vườn tưới rau

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc hai đoạn văn tả người bà: (Sgk trang 130)

3. Viết vào vở những đặc điểm ngoại hình của người bà được miêu tả trong hai đoạn văn trên.

  • Mái tóc bà:.......
  • Đôi mắt bà:........
  • Khuôn mặt bà:.......

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nhận xét về cách dùng từ ngữ của tác giả trong hai đoạn văn ở hoạt động 2

  • Những từ ngữ giàu sắc gợi tả?
  • Những chi tiết nào đáng chú ý?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tả ngoại hình một bạn trong lớp, đố các bạn trong nhóm đoán được đó là ai

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mối quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu.

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận

=> Xem hướng dẫn giải

7. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị những quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

c. Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

=> Xem hướng dẫn giải

8. Chọn quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm ... cao.

b. Một vầng trăng tròn, to ... đỏ hồng hiện lên ... chân trời, sau rặng tre đen ... một ngôi làng xa.

c.Trăng quầng ... hạn, trăng tán ... mưa.

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ... thương yêu tôi hết mực, ... sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

=> Xem hướng dẫn giải

9. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động ứng dụng

Quan sát một người thân làm việc. Ghi lại những điều em quan sát được

=> Xem hướng dẫn giải


  • 159 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021