Nhận xét về cách dùng từ ngữ của tác giả trong hai đoạn văn ở hoạt động 2

  • 1 Đánh giá

4. Nhận xét về cách dùng từ ngữ của tác giả trong hai đoạn văn ở hoạt động 2

  • Những từ ngữ giàu sắc gợi tả?
  • Những chi tiết nào đáng chú ý?

Bài làm:

  • Những từ ngữ giàu sắc gợi tả là: phủ kín, xõa, nâng, ướm, đưa, nở ra.
  • Những chi tiết đáng chú ý là:
    • Tóc bà đen và dày kì lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối.
    • Hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả, đôi mắt ánh lên như những tia sáng ấm áp, tươi vui.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021