Tìm trong bài thơ một từ đồng nghĩa với từ biên cương và ghi vào vở. Trong khổ thơ 1, các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

  • 1 Đánh giá

4. a. Đọc bài thơ “Chiều biên giới” (SGK/194).

b. Thực hiện các yêu cầu sau:

  • Tìm trong bài thơ một từ đồng nghĩa với từ biên cương và ghi vào vở.
  • Trong khổ thơ 1, các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
  • Có những đại từ xưng hô nào được dùng trong bài thơ?
  • Viết một câu miêu tả hình ảnh mà câu thơ Lúa lượn bậc thang mây gợi ra cho em.

Bài làm:

  • Một từ đồng nghĩa với từ biên cương trong khổ thơ là biên giới
  • Trong khổ thơ 1, các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa chuyển
  • Những đại từ xưng hô được dùng trong bài thơ là: em, ta.
  • Viết một câu miêu tả: Chiều biên giới đẹp như một bức tranh tràn ngập âm sắc của núi rừng thiên nhiên: rừng đào nở hồng thắm, mùa sở ra chồi non xanh biếc và giữa biển mây bồng bềnh trắng xóa là những bậc thang thắm vàng lúa chín như thả mình giữa chiều mây biên giới.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021