So sánh nghĩa của hai cặp từ sau để hiểu thế nào là từ đồng nghĩa: a. học sinh - học trò. Nghĩa của hai từ học sinh, học trò có điểm nào giông nhau?

  • 1 Đánh giá

7. Tìm hiểu từ đồng nghĩa:

So sánh nghĩa của hai cặp từ sau để hiểu thế nào là từ đồng nghĩa:

a. học sinh - học trò

Nghĩa của hai từ học sinh, học trò có điểm nào giông nhau?

b. Khiêng - vác

Nghĩa của hai từ khiêng - vác có điểm nào giống nhau, có điểm nào khác nhau?

Bài làm:

a. Hai từ học sinh, học trò cùng chỉ người theo học ở trường.

b. Nghĩa của hai từ khiêng, vác có điểm:

  • Giống nhau: nâng và chuyển vật nặng hoặc cồng kềnh.
  • Khác nhau: thao tác bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại (khiêng); thao tác bằng cách đặt lên vai (vác).
  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021