Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gi đặc biệt so với những ngày khai trường trước đó? Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gi đặc biệt so với những ngày khai trường trước đó?

2. Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

3. Theo Bác Hồ, vì sao học sinh phải siêng năng học tập, rèn luyện?

Em chọn ý đúng để trả lời:

a. Vì đó là việc làm để bắt buộc đối với mỗi học sinh.

b. Vì đó là việc làm giúp nước ta sánh vai được với các cường quốc năm châu.

c. Vì đó là việc làm giúp nước nhà thoát khỏi cảnh yếu hèn sau hơn 80 năm trời nô lệ.

Bài làm:

1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 đặc biệt so với những ngày khai trường khác bởi đây là ngày khai giảng đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, là ngày khai trường đầu tiên sau 80 năm làm nô lệ, và đây cũng là ngày khai giảng đầu tiên để mở ra một nên giáo dục mới cho các em học sinh.

2. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ông cha ta đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước toàn cầu.

3. Theo Bác Hồ, học sinh phải siêng năng học tập, rèn luyện vì:

Đáp án:

b. Vì đó là việc làm giúp nước ta sánh vai được với các cường quốc năm châu.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021