Trong những câu nào dưới đây, các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển?

 • 1 Đánh giá

7. Trong những câu nào dưới đây, các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển?

a. Mắt

 • Đôi mắt của bé mở to.
 • Quả na mở mắt.

b. Chân

 • Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
 • Bé đau chân.

c. Đầu

 • Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.
 • Nước suối đầu nguồn rất trong.

Bài làm:

a. Mắt

 • Đôi mắt của bé mở to. -> nghĩa gốc
 • Quả na mở mắt. -> nghĩa chuyển

b. Chăn

 • Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân -> nghĩa chuyển
 • Bé đau chân -> nghĩa gốc

c. Đầu

 • Khi viết, em đừng ngoẹo đầu -> nghĩa gốc
 • Nước suối đầu nguồn rất trong -> nghĩa chuyển
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021