Tìm ý để chuẩn bị viết đơn theo đề sau: Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện...

  • 2 Đánh giá

Câu 4 trang 119 sách VNEN tiếng việt 5

Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi công ti cây xanh hoặc uỷ ban nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn, .) đề nghị cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Gợi ý:

  • Người em viết đơn giúp là ai?
  • Em sẽ viết đơn gửi ai hoặc tới cơ quan, tổ chức nào?
  • Em sẽ trình bày vấn đề gì?
  • Em sẽ đề nghị gì?

Bài làm:

  • Người em viết đơn giúp chính là bác tổ trưởng dân phố
  • Em sẽ viết đơn gửi công ty trách nhiệm cây xanh hoặc ủy ban nhân dân địa phượng (quận, phường, thị xã, thị trấn,...)
  • Vấn đề em trình bày: Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm.
  • Em sẽ đề nghị: Công ty cây xanh hoặc ủy ban nhân dân địa phương tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021