Đặt câu miêu tả sóng nước trong mỗi hình ảnh dưới đây:

  • 1 Đánh giá

7. Đặt câu miêu tả sóng nước trong mỗi hình ảnh dưới đây:

Bài làm:

Đặt câu:

  • Hình 1: Những con sóng cuồn cuộn bọt tung trắng xoá
  • Hình 2: Đêm trăng, mặt biển lặng yên, những gợn sóng li ti nhẹ nhàng tấp vào bờ.
  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021