Xếp 6 từ in đậm trong đoạn sau thành ba cặp từ đồng nghĩa:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Xếp 6 từ in đậm trong đoạn sau thành ba cặp từ đồng nghĩa:

Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

HỒ CHÍ MINH

Bài làm:

Ba cặp từ đồng nghĩa trong đoạn văn trên là:

  • Cặp 1: Nước nhà và non sông
  • Cặp 2: Xây dựng và kiến thiết
  • Cặp 3: Hoàn cầu và năm châu
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021