Viết vần của từng tiếng trong dòng thơ đầu vào phiếu học tập: Con ra tiền tuyến xa xôi / Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

  • 1 Đánh giá

2. Viết vần của từng tiếng trong dòng thơ đầu vào phiếu học tập:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

M. Tuyến

u

n

Bài làm:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

M. Tuyến

u

n

Con

o

n

Ra

a

Tiền

n

Xa

a

Xôi

ô

i

Yêu

u

Bầm

â

m

Nước

ươ

c

Cả

a

đôi

ô

i

Mẹ

e

Hiền

n

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021