Đọc bài văn tả cảnh sau và trả lời câu hỏi: Xác định các đoạn của bài văn trên? Nêu nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì?

  • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu cấu tạo của bài văn tả cảnh.

(1) Đọc bài văn tả cảnh “Buối sáng trên quê em” (trang 11 sgk).

(2) Xác định các đoạn của bài văn trên.

(3) Nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì?

(4) Dựa vào bài văn trên, em hãy nhận xét về cấu tạo của bài văn tả cảnh: Bài văn tả cảnh gồm những phần nào? Mỗi phần có nội dung gì?

Bài làm:

Các đoạn của bài vănNội dung các đoạn
Đoạn 1: “Buổi sáng ... thật đẹp”.Giới thiệu cảnh đẹp của Sơn La.
Đoạn 2: “Đứng trên ... màn thóc”.Tả từng chi tiết của cảnh đẹp Sơn La.
Đoạn 3: “Ai đã ... ra đi”.Nêu cảm xúc trước cảnh đẹp của Sơn La.

=> Nhận xét:

Bài văn tả cảnh thường có 3 phần:

  • Mở bài: Giới thiệu cảnh sẽ tả
  • Thân bài: Tả từng bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian
  • Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021