Đọc đoạn văn sau và xác định các đoạn của bài văn và nội dung chính của mỗi đoạn:

 • 1 Đánh giá

2-3-4: Kể chuyện trong nhóm, thi kể chuyện trước lớp

5. Nhận xét về cách tả hoạt động trong bài văn tả người

Đọc đoạn văn sau: Công nhân sửa đường (trang 164 sgk)

 • Xác định các đoạn của bài văn và nội dung chính của mỗi đoạn:
Các đoạnNội dung của mỗi đoạn
Đoạn 1: Từ...... đến ......Tả....
Đoạn 2: Từ...... đến ......Tả....
Đoạn 3: Từ...... đến ......Tả....
 • Tìm những câu văn miêu tả hoạt động của bác Tâm

Bài làm:

 • Xác định các đoạn của bài văn và nội dung chính của mỗi đoạn:
Các đoạnNội dung của mỗi đoạn
Đoạn 1: Từ đầu đến loang ra mãiTả công việc vá đường của bác Tâm
Đoạn 2: Từ mảng đường hình chữ nhật đến nhứ vá áo ấyTả thành quả lao động của bác Tâm
Đoạn 3: Từ bác Tâm đứng lên đến hếtTả niềm vui của bác Tâm sau khi xong công việc .
 • Những câu văn miêu tả hoạt động của bác Tâm:
  • Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng.
  • Bác đập búa đều đều xuông những viên đá để chúng ken chắc vào nhau.
  • Hai tay bác đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021