Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 46. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược nhau

M. To nhỏ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ sau và viết vào bảng nhóm:

a. Ăn ít ngon nhiều

b. Ba chìm bảy nổi

c. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối

d. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính gì, già để tuổi cho

=> Xem hướng dẫn giải

3. Điền vào chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in đậm:

a. Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí...

b. Trẻ ... cùng đi đánh giặc.

c. ... trên đoàn kết một lòng.

d. Xa-xa-cô đã chết nhưng hình ảnh của em còn ... mãi trong kí ức loài người như lời nhắc nhở về thảm hoạ của chiến tranh huỷ diệt.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào mỗi chỗ trống sau:

a. Việc .... nghĩa lớn

b. Áo rách khéo vá, hơn lành ..... may

c. Thức .... dậy sớm

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm và ghi lại các từ trái nghĩa nhau:

  • tả hình dáng
  • tả hành động
  • tả trạng thái
  • tả phẩm chất

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đặt câu để phân biệt các từ trong một cặp từ trái nghĩa em vừa tìm được ở trên

=> Xem hướng dẫn giải

7. Viết văn tả cảnh (kiểm tra).

Em hãy chọn một trong ba đề bài sau:

1. Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, tối) trong một vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy.

2. Tả một cơn mưa.

3. Tả ngôi nhà của em (hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em)

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm các thành ngữ, tục ngữ chứa hai từ trái nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải


  • 419 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021