Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược nhau

 • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược nhau

M. To nhỏ

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược nhau là

 • ngược xuôi
 • lui tới
 • trắng đen
 • giàu nghèo
 • sướng khổ
 • vui buồn
 • rách lành
 • ngọt đắng
 • nhục vinh
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021