Từ gợi ý miêu tả của đoạn văn trên, em hãy viết một câu miêu tả một trong ba đối tượng dưới đây:

  • 7 Đánh giá

6. Từ gợi ý miêu tả của đoạn văn trên, em hãy viết một câu miêu tả một trong ba đối tượng dưới đây:

a. Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

b. Miêu tả đôi mắt của một em bé.

c. Miêu tả dáng đi của một người

Bài làm:

a. Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy:

=>Dòng sông quê em chảy hiền hòa như một dải lụa đào mềm mại.

b. Miêu tả đôi mắt của một em bé:

=> Bé Cún có đôi mắt đen láy và lấp lánh như những giọt sương sớm mai.

c. Miêu tả dáng đi của một người:

=> Chú bộ đội bước từng bước dứt điểm, mạnh mẽ và đầy oai nghiêm trong buổi lễ diễu binh.

  • 247 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021