Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện?

  • 1 Đánh giá

Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện?

Bài làm:

Qua câu chuyện trên em thấy: Anh tuy nhỏ tuổi nhưng đã dũng cảm, hi sinh bản thân để bảo vệ các cán bộ cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Dù anh đã ra đi nhưng anh sẽ còn mãi trong trái tim những người dân Việt Nam.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021