Tìm và viết vào bảng nhóm từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong bài

  • 1 Đánh giá

7. Tìm từ đồng nghĩa

a. Đọc bài văn sau: "Cây rơm" (trang 182 sgk)

b. Tìm và viết vào bảng nhóm từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong bài:

  • Tinh ranh: ...........
  • Dâng: .................
  • Êm đềm: ...............

Bài làm:

Từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong bài:

  • Tinh ranh: Tinh khôn, ranh mãnh, tinh xảo, khôn ngoan, tinh nghịch
  • Dâng: biếu, cho, tặng, hiến, đưa, nộp
  • Êm đềm: êm ấm, bình yên, êm dịu, êm ái, êm ả, êm xuôi.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1