Viết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.

 • 6 Đánh giá

5. Viết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.

Bài làm:

Liên đội Trường Tiểu học Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chi đội lớp 5B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

 • Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018.
 • Địa điểm: Lớp 5E, Trường Tiểu học Đống Đa

2. Thành phần tham dự

 • Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Dương (chủ nhiệm lớp).
 • Toàn thể các bạn học sinh lớp 5E

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

 • Chủ toạ: Trần Quang Minh (lớp trưởng)
 • Thư ký: Phạm Minh Tâm

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a. Bạn Quang Minh phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b. Thảo luận:

 • Bạn Hải Yến: nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc.
 • BạnTrà Giang và Ngọc Khánh đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung chữ trang trí lớp học.
 • Bạn Tâm, Ngọc, Mỹ Linh đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau bàn ghế, cửa sổ.
 • Bạn Mỹ Anh phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi văn nghệ của trường.

c. Kết luận của cuộc họp

 • Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt.
 • Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể,
 • Cuộc họp kết thúc vảo lúc 9 giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ toạ

Phạm Minh Tâm Trần Quang Minh

 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1