Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây và chép vào vở: Quê hương, Quê mẹ, Quê cha đất tổ, Nơi chôn rau cắt rốn

  • 1 Đánh giá

4. Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây và chép vào vở:

a. Quê hương.

b. Quê mẹ.

c. Quê cha đất tổ.

c. Nơi chôn rau cắt rốn

Bài làm:

a. Quê hương em có cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.

b. Hà Nội là quê mẹ của em

c. Cho dù chúng ta có rời xa quê hương, chúng ta vẫn hướng lòng mình nhớ về nơi quê cha đất tổ.

c. Dù đi đâu chúng ta đều nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021