Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 51. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và đọc lời giới thiệu về chú Mo-ri-xơn dưới đây:

Ngày 2 - 11 - 1965, một công dân Mĩ tên là Mo-ri-xơn đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ ở Việt Nam. Xúc động trước hành động của anh, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Ê-mi-li, con...

Bài thơ gợi lại hình ảnh Mo-ri-xơn bế con gái là bé Ê-mi-li 18 tháng tuổi tới trụ sở Bộ Quốc phòng Mĩ, nơi anh tự thiêu vì hoà bình ở Việt Nam.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2 - 3 - 4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận theo các câu hỏi dưới đây:

(1) Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

(2) Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Phát biểu ý kiến trước lớp:

Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ lại số sách báo em có và thống kê theo các loại sau:

a. Sách học các môn học ở trường

b. Sách truyện thiếu nhi

c. Các loại sách khác.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thống kê số buổi nghỉ học của các bạn trong tổ theo mẫu:

Số thứ tự

Họ và tên

Số buổi nghỉ học

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

1

2

...

Tổng cộng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chuẩn bị

4 - 5. Kể chuyện

Kể chuyện (đã nghe, đã đọc) ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh

=> Xem hướng dẫn giải

Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021