Nối ô có từ đồng âm được in đậm (ở ô chữ bên trái) với nghĩa thích hợp (ở ô chữ bên phải)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập

(1) Nối ô có từ đồng âm được in đậm (ở ô chữ bên trái) với nghĩa thích hợp (ở ô chữ bên phải)

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021