Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

  • 1 Đánh giá

6. Phát biểu ý kiến trước lớp:

Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

Bài làm:

Hành động tự thiêu để phản đối chiến tranh ở Việt Nam của chú Mo-ri-xơn là một hành động dũng cảm, cao đẹp đầy khâm phục, dám xả thân vì nghĩa.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021