Tìm các đại từ xưng hô trong đoạn truyện sau và viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 112 sách VNEN tiếng việt 5

Tìm các đại từ xưng hô trong đoạn truyện sau và viết vào vở:

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai:

- Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à !

Rùa đáp:

- Anh đừng giểu tôi ! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn !

Thỏ ngạc nhiên:

- Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp chú em một nửa đường đó.

Bài làm:

Những đại từ xưng hô trong đoạn truyện trên là:

  • Anh
  • Tôi
  • Ta
  • Chú em
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021